Statut

 1. Wspieranie edukacji i rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 3. Działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 4. Działania na rzecz znajomości języków obcych i kultur innych krajów.
 5. Edukacja na rzecz tolerancji wobec innych wyznań, ras i kultur.
 6. Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich.
 7. Upowszechnianie  nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 8. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Tworzenie, aktywizowanie i wspieranie działalności organizacji i grup społecznych.
 10. Podejmowanie działań dążących do przezwyciężania i powstrzymywania nierówności społecznych.
 11. Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 12. Działania na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju oraz budowania więzi społecznych i rodzinnych.
 13. Działania na rzecz zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.
 14. Upowszechnianie edukacji ekologicznej i działania na rzecz zachowania zasobów naturalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *